Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. De gegevens worden niet doorgespeeld aan derden.

Sluiten
 
MVO

MVO

Corporate responsibility en duurzaam opereren zijn begrippen die ons nooit verrast hebben.

Of het moet zijn omdat ze door een maatschappelijke discussie plots benoemd werden als nieuw en belangrijk en geïntegreerd moesten worden. Een zwaktebod volgens ons; het zijn normale uitingen van goed ondernemerschap.

Bij al onze leveringen staan drie zaken voorop:

  • Kwaliteit: Zowel binnen onze interne organisatie (via een kwaliteitsbewakings-systeem volgens ISO-normen), als wat betreft de  leveringen. We werken bij de NFGD alleen maar met apparatuur van A-merken die voldoen aan alle duurzaamheids- en milieunormenstelsels;
  • Betrouwbaarheid: We streven naar een langdurige relatie met u, en een eenmalige, snelle levering van het een of het ander (hit & run) is niet wat we nou perse zoeken. Betrouwbaarheid staat heel hoog in het vaandel en ook onze prijsstellingen kunnen we te allen tijde verantwoorden;
  • Match-to-suit: Niet één opdracht is gelijk. Niet één opdrachtgever is gelijk. Niet één oplossing is gelijk. Maar onze inzet is altijd weer gelijk. Cultuurverschillen, budgetten, gewenste uitstraling, intensiteit van gebruik zijn allemaal factoren die voor een vergelijkbare vraag tot een heel ander advies kunnen leiden.

Binnen de context van zorg voor het milieu

De NFGD is beoordeeld als een uiterst schoon bedrijf en heeft geen milieuvergunning nodig, behoorlijk uniek voor een bedrijf. We werken niet met schadelijke stoffen en zelfs motorolie wordt buiten het bedrijf verwisseld.

Los van officiële milieueisen, bedenken we zelf maatregelen om het milieu te ontlasten. Zo worden alleen producten ingekocht die voldoen aan de RoHs norm. Overtollige apparatuur wordt conform de wet Verwijdering Wit- en Bruingoed afgevoerd en gerecycled. We vermijden onnodige belasting van het milieu door teveel kilometers. Waar mogelijk plannen we meerdere bezoeken in één rit. We printen dubbelzijdig, toners worden gerecycled via een gespecialiseerd bedrijf en ingeruild voor nieuwe. Afvalpapier wordt als het kan gebruikt als kladpapier en uiteindelijk afgevoerd via het recyclingbedrijf Wildenberg. Verpakkingsmaterialen van apparatuur nemen we weer mee terug en laten we ook weer afvoeren. Batterijen worden verzameld en ingeleverd bij de chemokar.

Verder beoordelen we al bij het inkopen of de leveranciers:

  • milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen gebruiken;
  • geen gebruik maken van kinderarbeid bij het vervaardigen;
  • voldoende aandacht besteden aan het energieverbruik van hun producten.

Leveranciers worden ieder jaar via een leveranciersprotocol beoordeeld. We stellen een rapport op dat we met hen evalueren, en waar we twijfels hebben, vragen we om nadere uitleg.

Leerbedrijf en loyaal werkgeverschap

Dan bij onszelf: We zijn we een leerbedrijf voor jongeren in de regio, in samenwerking met de KvK, het UWV en de leerinstellingen. We geven eigen medewerkers die iets overkomt de garantie dat ze – hoe dan ook – kunnen terugkeren. We streven ernaar alle leeftijden binnen ons bedrijf vertegenwoordigd te hebben. Waarbij we veel waarde hechten aan de ongelooflijke kennis en know-how van de jarenlang ervarenen.

Onze klanten hebben uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid, maar we geven altijd aan dat zakendoen met de NFGD in ieder geval weer een steentje bijdraagt aan hun uitvoering. Bij ieder project bekijken we samen of de wettelijke normen op het gebied van energieverbruik, veiligheid en milieu worden gerealiseerd. En of we inderdaad de meest duurzame technologieën gebruiken cq. inzetten.

Lidmaatschap VSI

De NFGD is al vanaf het allereerste uur lid van de VSI, de Vereniging System Integrators. Deze branchevereniging, waarbij elk zichzelf respecterend audiovisueel installatiebedrijf in Nederland is aangesloten, stelt zich de gezamenlijke belangenbehartiging van de leden ten doel. Maar daarnaast stelt ze ook strenge eisen aan de kwaliteit en stabiliteit van de bedrijven, die jaarlijks worden gecontroleerd door een extern auditor, in dit geval het bedrijf Conformiso. Ook dit jaar heeft de NFGD voldaan aan de kwaliteitseisen (een kopie van het certificaat kunt u bij ons opvragen). Meer hierover op www.vsi-av.nl.

Kwaliteit